Historie

Společná historie nás všechny spojuje a je nositelem našich zkušeností. Od svého vzniku jsme prošli celou řadou změn a mnohé jsou ještě před námi. Co všechno nás už potkalo?Vývoj CZM

2008

První krůčky

První krůčky

Myšlenka centra je na světě a zakladatelé centra - Jan Kočí a Pavel Náplava - se po dvaceti letech vrací ze světa podnikání na půdu univerzity s jasným cílem - pomoci Fakultě elektrotechnické v její cestě za prestižní technickou fakultou. Zpočátku jen jako podpůrné centrum pana děkana v oblasti aplikovaného managementu, které mimo jiné zaštituje také výuku předmětu o informačních systémech. O rok později, v roce 2009, dochází k oficiálnímu založení Centra znalostního managementu jako pracoviště děkanátu FEL ČVUT a náš tým se rozšiřuje o první studenty - stážisty.

2010

IBM a UTEC

IBM  UTEC

V průběhu prvních dvou let fungování jsme pracovali na celé řadě menších nebo větších fakultních projektů, spojených s procesním řízením. Díky dobrým výsledkům a získaným zkušenostem se nám podařilo získat také několik externích projektů, které nám pomáhaly mimo jiné s financováním našich činností a rozšiřováním dobré pověsti mimo univerzitu. Výuku se povedlo rozšířit o několik doplňkových praktických předmětů, které se staly mezi studenty velmi oblíbenými a naše úspěchy a aktivity nás dovedly až ke strategické spolupráci se společností IBM. Světlo světa spatřil společný projekt - University Technology Exploration Center. Díky vzájemné spolupráci jsme získali potřebné zázemí, technologie a podporu pro výuku a realizaci našich projektů. Stážisté navíc získali možnost zajímavé perspektivy dalšího osobního rozvoje.

Laboratoř interoperability

Laboratoř interoperability

Jen o něco málo později se do spolupráce s centrem intenzivně zapojuje také společnost Microsoft  společně s námi a fakultou vzniká Laboratoř interoperability. Jejím smyslem bylo se silným komerčním partnerem rozšířit nejen naše, ale i fakultní aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu. Cílem laboratoře bylo vybudovat prestižní akademické centrum, které zkoumá propojování různých technologií a systémů s technologiemi společnosti Microsoft, rozšiřuje získané znalost do praxe, komunit a výuky. Během doby existence laboratoře se povedlo realizovat několik společných projektů jak se společností Microsoft, tak i jejími partnery a naše centrum tak získalo hodnotnou zkušenost do budoucna.

2011

Procesní portál startuje

Procesní portál startuje

Jeden z největších a klíčových projektů centra - mapování procesů děkanátu - se postupně rozšířil na téměř všechna oddělení. V roce 2011 je tak pro akademickou veřejnost uvolněna první verze naší aplikace na prezentaci procesních diagramů - procesní portál - který se postupem času stal ikonou procesního řízení na FEL ČVUT a jeho uplatnění a možnosti se do dnešního dne rozrůstají nejen napříč celou univerzitou ČVUT, ale také za její hranice: k partnerským univerzitám, do výzkumných center i do světa průmyslu.

2013

CZM je součástí mezinárodní konference

CZM je součástí mezinárodní konference

CZM se postupně rozrůstá, první stážisté nás opouštějí a na místo nich přicházejí další. Naše výuka i projekty pokračují slibným směrem a postupně se začínáme zaměřovat i na výzkum. Po pěti letech zhodnocujeme první úspěchy naší práce, vzniká nejen naše první výroční zpráva, ale také první článek, kterým prezentujeme naše centrum a jeho výstupy na mezinárodní konfrenci The IEEE Conference on Business Informatics (CBI).

2014

Pan Kočí se stává proděkanem

Ing. Kočí se stává proděkanem

Vedoucí centra Jan Kočí přijímá nabídku na pozici proděkana pro IT a posouvá tak spolupráci centra na vyšší úroveň, kde se snažíme pomáhat fakultě i v dalších činnostech nad rámec procesního mapování. CZM se tak posouvá postupně k projektům v oblasti analýzy IT infrastruktury a informačních systémů, školení, návrhu a implementací technologických řešení do organizačních procesů a vývoje podpůrných aplikací. Rozšířili jsme také spolupráci na projektech s Výpočetním centrem ČVUT a několika dalšími univerzitami.

2016

Centrum expanduje

Centrum expanduje

Úspěšně realizované projekty přinesly nejen potřebné zázemí a povědomí o CZM, ale také umožnily vytvořit celou řadu stážových pozici pro studenty. Od svého vzniku jsme se postupně rozrostli až na neuvěřitelných 32 členů, přičemž 37 stážistů už opustilo po úspěšném zakončení svého studia brány našich projektů a s přáním všeho nejlepšího se vydalo do komerčního světa . Za léta našeho fungování jsme tak úzce spolupracovali s téměř sedmdesátkou nadaných studentů. Se stovkami dalších se setkali ve výuce, realizovali jsme desítky projektů, navázali mnohá partnerství a ustálili se v prostředí ČVUT i daleko za jeho hranicemi jako renomované profesionální centrum v oblasti informačního managementu a procesního řízení.

2018

První absolvent doktorského studia

První absolvent doktorského studia

15. červen 2018 se zapíše do historie centra jako jeden z dalších milníků, který jsme plánovali a kterého jsme dosáhli. Máme prvního úspěšného absolventa doktorského studia, a to jednoho z vedoucích celého CZM, Ing. Pavla Náplavu, PhD. Věříme, že další studující budou brzy následovat.

+

Tam, kde historie končí, začíná budoucnost.

Buďte její součástí a spolupracujte s námi.

Stáže Služby

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top