Business Informatics

Specializace, která spojuje svět techniky a svět uživatelů.

Achieving success with low-code.

Díky specializaci Business Informatics si rozšíříte své znalosti ze světa IT i mimo něj a získáte nadhled, který se vám bude hodit jakožto budoucím analytikům, decision makerům, vedoucím týmů, ale i jako vývojářům. Dobře fungující aplikace není jenom o psaní kódu, ale i o práci, která je často opomíjená a která samotnému vývoji předchází.

Hlavní rysy specializace

Nové IT

Pokud vás zajímají informační technologie, ale máte pocit, že chcete “něco” víc, než jen sedět u počítače a programovat, například analyzovat problematiku a navrhovat řešení, vést tým vývojářů nebo prostřednictvím informačních technologií provádět různé analýzy, je pro vás zaměření „Business Informatics“ ideální volbou.

Propojení teorie s praxí

Výuka je založena na projektovém přístupu a průběžné prezentaci výstupů. Studenti pracují týmově nebo individuálně na reálných úlohách, které vycházejí z praxe a jsou připravovány ve spolupráci se zástupci firem, působících v různých oblastech zaměření (implementace informačních systémů, projektové řízení atd.)

Široké možnosti uplatnění

Po absolvování specializace budete připraveni k výkonu analytických, vývojářských a manažerských pozic IT podniků , případně k založení a řízení vlastního podnikání v oblasti informačních technologií. Stejně tak budete schopni zastávat různé pozice v projektových týmech, včetně vedoucího projektu.

Co se naučíte

Propojit IT s reálným světem

Moderní svět, moderní řešení

Informační technologie jsou složitým organismem, který prochází čím dál tím rychlejším vývojem. Ať chceme nebo nechceme, prorůstají tyto technologie všemi oblastmi našeho života a v mnoha případech se bez nich dokonce již neobejdeme. V rámci studia specializace Business Informatics se naučíte pracovat s Low-code / No-code systémy a připravovat je na reálné nasazení.

Komunikovat

Komunikace je základním pilířem pro práci s lidmi

I přes všechny moderní technologie, zůstává komunikace hlavním spojovacím prvkem mezi lidmi. Umožňuje nám totiž včas řešit problémy, nedorozumění a naši kolegové se tak nebojí přicházet s novými nápady. Dobří členové týmu umí naslouchat a vcítit se do situace druhého, to vše je součástí kvalitní komunikace. Také je v současné době kladen velký důraz na schopnost formulovat a prezentovat výsledky práce, které se týkají ať už programového díla či analýzy. Právě tomu vás během studia Business Informatics naučíme.

Analyzovat

Bez analýzy se neobejde žádná aplikace

Popsat potřeby, definovat požadavky na informatiku a navrhnout způsoby hodnocení přínosů navržených řešení. Všechny tyto aktivity jsou nesmírně důležité v dnešním moderním světě nejen v oblasti IT. Motivace analytika je jasná: produkt si musí zamilovat jak zadavatel, tak uživatelé.

Rozvíjet se

Cílíme k tomu nejlepšímu

Svět kolem nás se rapidně mení každý den, proto je nutné s ním držet krok a rozvíjet se ve více než jedné oblasti. Specializace Business Informatics vám rozšíří silný informatický základ o jiná odvětví, která s IT úzce souvisí. Tím pádem budete schopni uplatnit své znalosti v různých oborech a přinášet do nich inovace, které je budou posouvat vpřed.

Prezentace specializace

V rámci studijního programu SIT si studenti po druhém semestru vybírají své specifické zaměření, které nazýváme specializací. Ve spolupráci s garanty jiných specializací každoročně pořádáme jejich prezentaci, která je primárně určena studentům a studentkám prvního ročníku a měla by jim jednotlivé specializace přiblížit.

Níže máte možnost zhlédnout část prezentace, jež byla věnováná zaměření Business Informatics. (Nahrávka byla pořízena v roce 2023.)

Vlastní Business informatics lab

Rádi bychom vám představili nově zrekonstruovanou místnost T2:B2:39d, která vám nabídne spoustu prostoru nejen pro vaše zdokonalování. Ve videu níže se můžete podívat na průběh celé rekonstrukce a spatřit finální podobu místnosti.

Kam dál?

Magisterské studium

Jako absolvent můžete pokračovat na některém ze studijních programů přímo na FEL nebo na jiné fakultě ČVUT. Případně se podívat po některé z ostatních univerzit v ČR a zahraničí. Rozsáhlost SITu a Business Informatics je z pohledu návazného studia výhodou, protože si student může zkusit již během studia řadu různých oblastí a tu, která jej zaujme nejvíce následně studovat podrobněji v návazném magisterském studiu. Absolvent se může jak vrátit k vývoji, tak i rozvíjet znalosti specializace Business Informatics. Pro zjednodušení výběru uvádíme příklady návazných magisterských programů.

Programy ČVUT

 • FEL - Otevřená informatika
 • FEL - Elektrotechnika, energetika a management
 • FIT - Informatika
 • MÚVS - Projektové řízení inovací

Ostatní školy

 • Matfyz - Informatika
 • VŠE - Informační management
 • VUT - Softwarové inženýrství
 • Masarykova univerzita - Podniková informatika

Studium v zahraničí

 • TU WIEN - Business informatics
 • Utrecht University - Business informatics
 • University of Mannheim - Business Informatics

Praxe

Pokud vás již další studium neláká nebo si chcete dát přestávku a zkusit si nabyté vědomosti aplikovat v praxi, budete mít dostatek znalostí na to, abyste získali téměř libovolnou práci v oboru IT. Absolventi Business Infromatics, kteří se chtějí dále věnovat především tomuto zaměření, budou obvykle zastávat následující pracovní pozice: Procesní engineer, Enterprise/systémový analytik, Business/IT analytik, IT stratég, Portfolio manager, Zakladatel/majitel firmy/startupu

Předměty specializace

Zimní semestr

Procesní řízení (ISP)

Doporučený semestr: 3

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Tvorba podnikových aplikací (TPA)

Doporučený semestr: 5

Předmět se zaměřuje na návrh, tvorbu a implementaci "Low-Code" a "No-Code" aplikací. Cílem je umět uchopit problém a jako informační systém, který je součástí řešení problému, umět připravit a nasadit již existující řešení místo vývoje "from scratch". Například v podobě ERP nebo x(C)RM systému. Zvláštní pozornost je věnována procesní automatizaci pomocí již existujících procesních nástrojů. Studenti se seznámí s vybranými nástroji, naučí se tato řešení nastavovat a případně pomocí jednoduchých programových úprav připravit řešení pro uživatele. Během výuky jsou také představeny rozšiřující způsoby popisu chování a fungování informačních systémů (jako doplněk k UML) a kvalitou, která se používá v rámci IT implementačních projektů.

Letní semestr

Metody pro plánování a rozhodování (MPR)

Doporučený semestr: 5

Klasifikace rozhodovacích situací, rozhodování jako proces, okolí rozhodovací úlohy, racionalita v rozhodování. Analýza SWOT a PEST. Rozhodování za rizika a neurčitosti, identifikace rizikových faktorů okolí rozhodovací úlohy, jistotní ekvivalent, postoj rozhodovatelů k riziku, metody pro rozhodování za rizika a neurčitosti. Vícekriteriální rozhodování - klasifikace úloh, tvorba hodnotících kritérií a způsoby zahrnutí preferencí rozhodovatelů, metody zjišťování vah. Vektorová lineární optimalizace a vazba na řešení úloh LP, komplexní hodnocení alternativ. Typické chyby při identifikaci, formalizaci a řešení rozhodovacích úloh v manažerské praxi.

Základy datových analýz (ZDA)

Doporučený semestr: 4

Předmět je zaměřený na úvod do datových analýz a vizualizace dat (informací). V první části jsou definovány klíčové pojmy a postupy, spojené s datovou analýzou. Na příkladech je demonstrováno, jakým způsobem se datová analýza provádí, jak mohou vypadat výstupy a interpretace analýz. Včetně možné manipulace a nevhodného použití. Následně je diskutována existence různých typů dat, jejich dostupnost a způsob získávání. V další části jsou prezentovány a prakticky ověřeny tři kategorie nástrojů a s nimi spojených výstupů. První dvě jsou zaměřeny na jednoduché neprogramovací (typicky MS Excel) a programovací nástroje (typicky Python a odpovídající knihovny). Pomocí těchto nástrojů a vybraných statistických metod jsou provedeny jednodušší analýzy, včetně interpretace výstupů. Pro srovnání jsou prezentovány i vybrané pokročilejší metody datových analýz, jako například shlukování dat. Poslední část výuky je věnována třetí kategorii nástrojů a také způsobu analýzy, založené na vizualizaci. Přestože vizualizaci umožňují i předchozí dvě kategorie nástrojů, je cílem této části si nejen vyzkoušet, ale také uvědomit, jakým způsobem může být vizualizace pro datovou analýzu přínosná a důležitá. Pro účely vizualizace a praktickou část výuky je využit komplexní nástroj Tableau.

Naši partneři

Prostřednictvím našich partnerů zprostředkováváme studentům náhled do reálného světa byznysu a IT, příležitosti pro získání zkušeností, možnosti rozšiřujícího vzdělání a perspektivu osobního rozvoje. Hlavním partnerem centra je společnost IBM. Díky klíčovému partnerství s touto firmou se nám podařilo vybudovat silné univerzitní zázemí a v rámci něj dlouhodobě rozvíjíme spolupráci ve výuce a projektech.

Logo Sophia Solutions
Logo IBM
Logo PWC

Staň se součástí CZM

Všechny dovednosti, kterým se naučíte v rámci studia specialiazce je navíc možné si vyzkoušet i v rámci stáže v našem centru, čímž se může člověk obohatit o další praktické zkušenosti a zkusit si práci na reálném projektu. Od vzniku centra v roce 2008 se do stáže zapojilo již více než 90 studentů a mnoho z nich se k nám i po letech vrací sdílet s námi své zkušenosti a zážitky z komerčního světa. A není se čemu divit. Jednou z největších výhod stáže v CZM je bezesporu studentský kolektiv. Můžeme hrdě prohlásit, že v naší open-space kanceláři to žije a nechybí dobrá atmosféra a dobrá kávová kultura (milovníci čaje jsou mezi námi taky).

Jak to u nás vypadá, to zjistíš třeba na našem Instagramu. Nebo se prostě přijď podívat ;-).

Kolektiv
Kolektiv
Kolektiv

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top