Spolupráce

Díky našim partnerům můžeme studentům zprostředkovat reálnou praktickou zkušenost a příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji a získání zkušeností, které přechází hranice akademického světa. Našich partnerů si proto velmi vážíme a vždy hledáme způsoby, jak spolupráci nastavit k oboustrané spokojenosti tak, aby mohla být dlouhodobá a vzájemně prospěšná.

Možnosti spolupráce

Spolupráce ve výuce

Ve výuce s partnery spolupracujeme formou zvaných přednášek, praktických cvičení se zaměřením na konkrétní reálnou problematiku a pořádáním doplňkových workshopů, exkurzí a speciálních akcí. Vybraní partneři jsou zapojeni také do tvorby koncepce a obsahu vybraných předmětů z oblasti informačního managementu, kde se podílejí na technologickém zabezpečení výuky, utvoření osnov předmětu, návrhu a podpoře semestrálních projektů a rozšíření předmětů o praktické zkušenosti.

Závěrečné práce

S průmyslovými partnery rozvíjíme dlouhodobou aktivní spolupráci při návrhu a realizaci odborných zavěrečných prací na vybraná praktická témata. Partnerům a studentům poskytujeme podporu v rámci celého životníhu cyklu závěrečné práce - od zadání přes odborné vedení až po obhajobu práce před komisí. Tam, kde to téma a náplň práce umožňuje, zapojujeme partnery také do výzkumu.

Realizace společných projektů

S dlouhodobými partnery budujeme společné technické i znalostní zázemí s aktivní spoluúčastí ve výuce, výzkumu či na projektech. Zaměřujeme se na aktivity se specifickým cílem, které vychází z našich činností a umožňují plně využít potenciál vzájemné spolupráce.

Zapojení do stážového programu CZM

S vybranými dlouhodobými partnery usilujeme o spolupráci také v oblasti zapojení do stážového programu CZM tak, abychom studentům ČVUT nabídli zajímavé příležitosti k osobnímu rozvoji a perspektivu dalšího působení i mimo univerzitu.

Stávající spolupráce

IBM logo

IBM

Hlavní partner CZM. Společně jsme vytvořili University Technology Exploration Center, intenzivně spolupracujeme ve výuce, naše stážové programy jsou vzájemně propojené a realizujeme řadu společných projektů.

Sophia Solutions

Sophia Solutions

Společnost se podílí na tvorbě a výuce předmětu Corporate performance management. Zajišťuje jeho technologickou podporu, poskytuje vyučující a vyučuje praktickou část předmětu, spoluorganizuje závěrečné prezentace projektů v prostorách mimo fakultu. Mimo to nabízí studentům možnost práce na závěrečných pracích z oblasti performance managementu.

Microsoft

Microsoft

Společnost Microsoft patří od začátku založení centra k důležitým partnerům v oblasti výuky a výzkumu. Díky zapojení do akademického programu mohou naši studenti používat vybraný software a metodiky společnosti, ke kterým by jinak neměli přístup. Společně pořádáme doplňkové akce a předášky k výuce. V oblasti výzkumu jsme jsme společně vybudovali laboratoř interoperability, jejímž smyslem bylo zkoumat možnosti propojení prostředí Windows a jiných operačních systémů.

PwC

PwC

Mezi nejmladší partnery centra patří společnost PricewaterhouseCoopers. Spolupráce s touto společností byla navázána v roce 2016 díky aktivitám bývalých stážistů centra, kteří po odchodu do komerční sféry viděli velký potenciál mezi propojením aktivit centra a společností, ve které právě pracují. Tento synergický efekt vyústil ve spolupráci v oblasti podpory výuky, realizaci společných doplňkových workshopů a spoluúčasti na stážovém programu studentů.

Rádi byste s námi spolupracovali? Kontakujte nás!

Rádi vždy hledáme nové a kreativní způsoby, jak propojit centrum a naši fakultu s dalšími lidmi a organizacemi, které sdílí naše hodnoty a zájmy, abychom společně upevnili dlouhodobou a vzájemně perspektivní spolupráci. Pokud patříte mezi ně, neváhejte a oslovte nás. Těšíme se na vás!

Kontakt

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top